ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1.  In May, Panagiotis Gavathas, Nikos Papastamatiou and Panagiotis Nastou visited the marina in Preveza for the SafeIT project. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6940682667013120000?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

2. Wearable devices and augmented reality are rapidly evolving and are particularly applicable in the service sector, such as safety, health, education, etc. In the field of security services, in particular the no-contact / lone security positions, device see more Panagiotis Gavathas https://www.linkedin.com/groups/9123242/

3. Οι τεχνολογίες των φορετών (wearable) συσκευών και της επαυξημένης πραγματικότητας εξελίσσονται γοργά και βρί σκουν εφαρμογή ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας, ιδιαίτερα δε των μοναχικών στατικών φυλάξεων. Στόχος του έργου SafeIT είναι να αναπτυχθούν συστήματα και εφαρμογές που θα λαμβάνουν και θα επεξεργάζονται δεδομένα από έξυπνες φορετές συσκευές με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας και της ζωτικής ασφάλειας, τον εντοπισμό θέσης και παρουσίας/έναρξης-λήξης βάρδιας, την άμεση ειδοποίηση και λοιπές απαιτούμενες υπηρεσίες, όπως αυτή της ένδειξης κινδύνου, επίθεσης κτλ. Περισσότερα, Δημοσθένης Βουγιούκας https://www.ru.aegean.gr/elke_website/flip_book/aegean_magazine/13

SafeIT Project


Συστήματα φορετών (wearables) συσκευών ατομικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας με επιχειρησιακή εφαρμογή σε θέσεις φύλαξης


ESA Security Solutions S.A.


SenseWorks


Intellia


Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης