Ερευνητικές Ανακοινώσεις

  • Στο 2ο τεύχος της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού Υ.Δ.Ε.Α. «Υλοποιώ, Δημιουργώ, Ερευνώ και Αναπτύσσω» του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Απρίλιος-Ιούνιος 2021), έγινε μια πρώτη παρουσίαση των στόχων και των καινοτομιών του έργου από τον Δημοσθένη Βουγιούκα, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, με τίτλο «Μία εφαρμογή του Διαδικτύου των Πραγμάτων και της Μηχανικής Μάθησης σε περιβάλλοντα ασφάλειας». Ο σύνδεσμος για το άρθρο είναι ο ακόλουθος: https://www.ru.aegean.gr/elke_website/flip_book/aegean_magazine/10