Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το παρόν έργο υλοποιείται από το Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το εργαστήριο ασχολείται με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του αυτοματισμού, της ρομποτικής, της υπολογιστικής όρασης και των ευφυών συστημάτων. Είναι εξοπλισμένο με ρομποτικά συστήματα και σετ αισθητήρων, όπως τετρακόπτερα, ανθρωποειδές ρομπότ, φορητές ρομποτικές πλατφόρμες, καθώς και ισχυρές μονάδες επεξεργασίας γραφικών. Τα τελευταία 20 χρόνια το εργαστήριο έχει εκτελέσει έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, από την εγχώρια βιομηχανία και από λοιπούς φορείς. Τα έργα αυτά σχετίζονται κυρίως με θέματα ρομποτικής, αυτόνομων ιπτάμενων πλατφορμών και ασφάλειας. Η έρευνα που πραγματοποιείται στο εργαστήριο αφορά σε όλες τις εκφάνσεις της ρομποτικής και του αυτοματισμού. Τομείς ενδιαφέροντος για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

  1. Ρομποτική όραση (Χαρτογράφηση και εντοπισμός θέσης, οπτική οδομετρία, γνωστική όραση, σημασιολογική χαρτογράφηση, αναγνώριση θέσης).
  2. Μηχατρονική (σχεδιασμός, υλοποίηση και επαλήθευση συστήματος, αρθρωτά, αυτορυθμιζόμενα, plug-and-work συστήματα, σχεδιασμός και δοκιμή FPGA  και ASIC).
  3. Συστήματα εναέριας ρομποτικής (αυτόνομη πλοήγηση, χαρτογράφηση, ανακατασκευή περιβάλλοντος, ενσωματωμένα συστήματα για αναγνώριση και κατηγοριοποίηση περιβάλλοντος).
  4. Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον (ρομποτικοί βοηθοί, οικιακός αυτοματισμός).
  5. Αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης (εκτίμηση πόζας, αναγνώριση δράσης, αναγνώριση συναισθημάτων).
  6. Αυτοματισμός βιομηχανικών διεργασιών (αισθητήρες και οργανολογία, βελτιστοποίηση συστημάτων, προβλεπτική συντήρηση, κυβερνοφυσικά συστήματα παραγωγής).

Περισσότερες πληροφορίες στο https://robotics.pme.duth.gr/