Εργασία 2.1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Φορετών Συσκευών και Συστήματος B-Safe (Υπεύθυνος: SenseWorks)

Παραδοτέο Π2.1: Υποσύστημα B–Safe

Εργασία 2.2Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) SafeAssist  (Υπεύθυνος: Intellia)

Παραδοτέο Π2.2: Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας SafeAssist

Εργασία 2.3Μεθοδολογίες αυθεντικοποίησης φορετών συσκευών και χρηστών (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ)

Παραδοτέο Π2.3: Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης και Διατάξεις Φορετών Συσκευών και Χρηστών