Εργασία 6.1: Μελέτη σκοπιμότητας (Υπεύθυνος: SenseWorks)

Παραδοτέο Π6.1: Μελέτη Σκοπιμότητας