Εργασία 7.1: Συμμετοχή σε Εκθέσεις (Υπεύθυνος: Intellia)

Παραδοτέο Π7.1: Συμμετοχή σε Εμπορική Έκθεση