1. Αποδοτικότερη διαχείριση διαθέσιμων πόρων (ανθρώπων, υπολογιστικών πόρων) για τη φύλαξη μιας δεδομένης περιοχής ενδιαφέροντος ή υποδομής. Οι απαιτούμενοι πόροι θα μειωθούν επιτρέποντας την αξιοποίησή τους σε πρόσθετες διαδικασίες.

2. Μείωση κόστους φύλαξης. Αυξάνοντας την αντιληπτική ικανότητα του προσωπικού φύλαξης, βελτιώνεται η ικανότητα του στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και μειώνεται ο αριθμός των ατόμων που απαιτούνται.

3. Βελτίωση υπηρεσιών. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την εξασφάλιση της φυσικής κατάστασης των φυλάκων, προσφέρονται υψηλότερης αξίας υπηρεσίες στην αγορά από τον κάτοχο της τεχνολογίας.

4. Κίνητρο και ασφάλεια. Η αίσθηση ότι υπάρχει συνεχής εποπτεία της φυσικής τους κατάστασης και της θέσης τους προσφέρει ασφάλεια και κίνητρο στους εργαζόμενους να επιτελέσουν καλύτερα το έργο τους.

5. Κεφαλαιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα με την σύμπραξη δύο κορυφαίων στην Ελλάδα πανεπιστημίων και τριών ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων για την παραγωγή βελτιστοποιημένων προϊόντων ασφάλειας που θα ενσωματώνουν ερευνητικά αποτελέσματα.