Τα “highlights” του έργου

Θα αναπτυχθούν τεχνολογίες έξυπνων φορετών συσκευών (wearables) χειρός και ματιών για εντοπισμό / συλλογή και ενημέρωση για στοιχεία σχετικά με την υπηρεσία που επιτελεί, και την προσωπική ασφάλειά του

Οι συσκευές θα συνδέονται ασύρματα με πρόσθετο εξοπλισμό (ambient sensors /  beacons εντοπισμού θέσης, κατάστασης υγείας, κατάστασης χώρων) και τα δεδομένα τους θα συνδέονται με τα δεδομένα των καμερών της εγκατάστασης που εποπτεύουν.

Θα αναπτυχθούν επίσης συστήματα επαυξημένης / μικτής πραγματικότητας με σκοπό, πέραν της καταγραφής/παρακολούθησης ενδείξεων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεδομένων από τους χειριστές του ΚΔΣ, και την υποστήριξη λήψης απόφασης από τον τελικό χρήστη (φύλακα).

(π.χ.Ο συνδυασμός της κάμερας με το σύστημα GPS ενός κινητού τηλεφώνου επιτρέπουν την προβολή επιπλέον πληροφοριών για ένα γεωγραφικό σημείο, διαμορφώνοντας ένα επαυξημένο πληροφοριακά τελικό αποτέλεσμα. Παρέχονται πληροφορίες που περιλαμβάνουν κείμενα, ήχους και video και αφορούν αποκλειστικά τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο χρήστης και στοχεύει η κάμερα του)

Σε επίπεδο Φύλακα (αναπτυσσόμενη συσκευή τύπου Mi Band / Honor Band), θα επιδιωχθεί η λήψη δεδομένων στα παρακάτω κριτήρια:

•             Παρουσία / Επιβεβαίωση εργασίας (έναρξη/λήξη, εντοπισμός θέσης φύλακα και σημείων που ελέγχονται απομακρυσμένα ελλιπώς ή μερικώς )

•             Υπερβολική κούραση (μέτρημα βημάτων ανά φρουρό, χρόνος αναμονής κίνησης, και επανεκτίμηση καθηκόντων)

•             Υγεία (διαρκής μέτρηση καρδιακών παλμών)

•             Ειδοποίηση για κίνδυνο με το πάτημα ενός πλήκτρου

•             Απόδοση (ανίχνευση υπνηλίας και ενεργοποίηση δόνησης, ηχητικών σημάτων, αυτόματων τηλεφωνικών κλήσεων, κλπ.)

•             Αποδείξεις (στιγμιαίες λήψεις) για τις περιπτώσεις ασφαλιστικών διεκδικήσεων (πρόληψη απωλειών)

•             Επικύρωση διέλευσης από κρίσιμα σημεία για επιβεβαίωση ελέγχου με χρήση QR code

Σε επίπεδο κέντρου ελέγχου επιχειρήσεων (Operations Control Room), θα αναπτυχθούν:

 • Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για τους χειριστές του κέντρου ελέγχου.
 • Ενοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας προερχόμενης από αισθητήρες ανίχνευσης, πολλαπλές κάμερες ασφαλείας, βιομετρικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες που θα παράγονται από τα υπόλοιπα συστατικά της αρχιτεκτονικής SAFEIT (π.χ., ειδοποιήσεις, συναγερμοί, φίλτρα συνάθροισης, κλπ.)
 • ΑR διεπαφές που θα περιλαμβάνουν ειδικό view για την απεικόνισή τους επί του blueprint της υποδομής για εσωτερικούς χώρους ή με χρήση τεχνολογίας MapBbox για εξωτερικούς χώρους.
 • Εξειδικευμένα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας κατάλληλα για εφαρμογές υποστήριξης και λήψης αποφάσεων (π.χ., Microsoft HoloLens 2, Magic Leaps, Epson Moverio) και τα οποία θα φέρουν οι χειριστές στο κέντρο ελέγχου.

Σε επίπεδο απεικόνισης πεδίου, θα αναπτυχθούν

 • Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για την υποστήριξη λήψης απόφασης σε επίπεδο φύλακα. Η εφαρμογή θα δίνει μια πληρέστερη απεικόνιση του χώρου φύλαξης, απεικονίζοντας σε 3D γυαλιά μόνο την απαραίτητη πληροφορία με χρήση 3D τεχνολογιών (π.χ. σήματα συναγερμών το τελευταίο 24ωρο, notifications).
 • Θα σχεδιαστούν και θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή γραφικές διεπαφές για την οπτικοποίηση της πληροφορίας που έχει συλλεχθεί από το πεδίο.
 • Η εφαρμογή θα είναι δυνατό να παραμετροποιηθεί από τον χειριστή (φύλακα) στο πεδίο, ώστε να απεικονίζει στα 3D γυαλιά την πληροφορία που αυτός κρίνει αναγκαία.

Η Καινοτομία / Πρωτοτυπία του έργου

Η πληθώρα μετάδοσης – αποθήκευσης δεδομένων θα υποστηριχθεί από τη δημιουργία μίας Βάσης Γνώσης (Knowledge Base), η οποία θα τροφοδοτείται από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από συμβάντα / περιστατικά και θα εξυπηρετούν στην «εκπαίδευση» ενός συστήματος λήψης αποφάσεων (μέρος του έργου).

Θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές ασφαλείας που θα συνδυάζουν πολύ-παραμετρική αυθεντικοποίηση, όπως χρήση βιομετρικών στοιχείων (κάτι που ο χρήστης – φύλακας είναι) με στοιχεία του εξοπλισμού (κάτι που ο χρήστης – φύλακας έχει), με μεγάλη αντοχή στην φυσική κλωνοποίηση (θα παρουσιάζουν δηλ κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες που θα καθιστούν τον εξοπλισμό μοναδικό).

Θα εξεταστούν σημαντικά θέματα, όπως : η ασφάλεια μετάδοσης και η χρήση της τεχνολογίας blockchain (σειρά δεδομένων μη δυνάμενη να τροποποιηθεί ως προς το ιστορικό της, ομαδοποιημένη σε χρονικά αριθμημένα «τμήματα», «συστοιχίες» (blocks)) για την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, καθώς και η χρήση τεχνολογιών προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο σκέλος της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένη πλατφόρμα, η οποία θα ενεργεί τόσο στο πεδίο φύλαξης (on site / field), όσο και στο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων και θα περιλαμβάνει AR διεπαφές, γεωμετρική απεικόνιση κ.ά.

Η Αρχιτεκτονική του Έργου

BeSafe :

 • Σύστημα εντοπισμού θέσης με χρήση Bluetooth Beacons (BLE)
 • Εξυπηρετητής Cloud που θα λαμβάνει ασύρματα τα δεδομένα από εμπλεκόμενους αισθητήρες, καθώς και τις φορετές συσκευές
 • Mobile app με ενσωμάτωση τεχνολογιών User Experience (UX) για έγκαιρη προειδοποίηση και οδηγίες πρόληψης κινδύνου ασφάλειας (safety/security)
 • Ανάπτυξη σε smartwatches και σε φορετές συσκευές καταγραφής βιομετρικών που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη τρίτων εφαρμογών χωρίς περιορισμούς (android smartwatches)
 • Μέτρηση παλμών, βημάτων, ένδειξη πτώσης, ειδοποίηση κινδύνου, υπνηλία, ηχητικά σήματα

SafeAssist :

 • Augmented Reality (AR), βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού
 • Μείωση αποστάσεων για έλεγχο ασφαλείας με προβολή της απαιτούμενης πληροφορίας εξ αποστάσεως
 • Αύξηση αντιληπτικής ικανότητας και συγκέντρωσης (ρεαλιστική απεικόνιση με χρήση τρισδιάστατων ολογραμμάτων του χώρου φύλαξης και διάθεση των απαραίτητων μόνο πληροφοριών (σήματα συναγερμών 24ώρου, κτλ)
 • Βάση εξοπλισμού: 3D γυαλιά χαμηλού βάρους για εύκολο χειρισμό ή φέρουσες κινητές συσκευές από το χρήστη
 • Υποστήριξη εξοπλισμού : δικτυακές επαφές για συνδεσιμότητα με την υπάρχουσα δικτυακή υποδομή της εγκατάστασης

Guard Safe :

 • Real time συλλογή δεδομένων από ambient sensors (κάμερες) του B-Safe
 • Δεδομένα για λήψη απόφασης με υποστήριξη του SafeAssist
 • Υποστηρίζει επιχ.ανάγκες :
 • επικύρωση έναρξης/λήξης βάρδιας, διέλευση από κρίσιμα σημεία με ελλιπή έλεγχο ασφαλείας, καταγραφή τεκμηρίων σε περίπτωση διεκδικήσεων
 • Σύστημα Λήψης Απόφασης: αξιολόγηση συμβάντος, προτεραιοποίηση συμβάντων, αρωγή ελεγκτή ΚΔΣ προς χρήστη, απόφαση

Control Center Assistance :

 • Ανάπτυξη εφαρμογής μικτής πραγματικότητας (Mixed Reality) για αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών από τους χειριστές ΚΔΣ.
 • Ολοκλήρωση διαθέσιμης πληροφορίας από ετερογενείς πηγές: αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης, κάμερες, βιομετρικά δεδομένα, υπόλοιπα προηγούμενα συστατικά
 • Υλοποίηση σε εξειδικευμένα γυαλιά κατάλληλα για εφαρμογές διαχείρισης, υποστήριξης, λήψης αποφάσεων  στο ΚΔΣ