Οι φορητές συσκευές και η επαυξημένη πραγματικότητα εξελίσσονται γρήγορα και εφαρμόζονται ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, όπως η ασφάλεια, η υγεία, η εκπαίδευση κ.λπ. καινοτόμες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, μπορεί να εξασφαλίσει περαιτέρω την ατομική προστασία του προσωπικού στις υπάρχουσες υπηρεσίες ασφαλείας και να βελτιώσει τη νοητική συγκέντρωση και την αντιληπτική του ικανότητα, γεγονός που βοηθά στη λήψη αποφάσεων. Οι φορητές συσκευές μπορούν να ανιχνεύσουν την παρουσία,
βιομετρικά στοιχεία του κηδεμόνα, και πολλά πρόσθετα στοιχεία που είναι χρήσιμα τόσο στην υπηρεσία που εκτελούν όσο και στην προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών που θα λαμβάνουν και θα επεξεργάζονται δεδομένα από το smart wearable για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης υγείας και ζωτικής ασφάλειας, εντοπισμού θέσης και παρουσίας / έναρξης / λήξης της βάρδιας, άμεσης ειδοποίησης και άλλα απαιτούμενα υπηρεσίες, όπως ενδείξεις κινδύνου, επίθεσης κ.λπ. Αυτές οι συσκευές θα συνδέονται αυτόματα ασύρματα με πρόσθετο εξοπλισμό (αισθητήρες περιβάλλοντος και φάροι θέσης) και τα δεδομένα τους θα συνδυαστούν με τις κάμερες
δεδομένα. Συστήματα επαυξημένης / μικτής πραγματικότητας θα αναπτυχθούν επίσης εκτός από την απλή καταγραφή και παρακολούθηση σημάτων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεδομένων από τους χειριστές κέντρων διαχείρισης συμβάντων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τον τελικό χρήστη (φύλακα) μέσω της χρήσης τεχνικών μηχανικής εκμάθησης.

Η ανάπτυξη διεπαφών AR για τη διαχείριση πληροφοριών στον τομέα των υπηρεσιών ασφαλείας είναι μια καινοτομία του έργου. Επίσης το
Η ανάπτυξη εργονομικών διεπαφών που βασίζονται στη γεωμετρική αναπαράσταση της περιοχής ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τη χρήση χαρτών σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας είναι μια άλλη καινοτομία που φιλοδοξεί να εισαγάγει το έργο. Τέλος, όλες οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα σέβονται το απόρρητο των χρηστών, συμμορφώνοντας τις απαιτήσεις καινοτόμων και ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, διασφαλίζοντας παράλληλα όλες τις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις που ορίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016 / 679 (GCC-GDPR ) συναντήθηκαν.

Αυτό το έργο είναι η πρώτη εθνική προσπάθεια στην Ελλάδα για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επαυξημένης/μικτής πραγματικότητας που δρα τόσο στο πεδίο όσο και στο κέντρο ελέγχου.